Language

Local subsites


Content

Content

DLH’s miljøpolitik

I DLH har vi en forpligtelse til og naturlig interesse i at medvirke til bevarelsen af verdens skovressourcer. Vores aktiviteter og forsatte vækst afhænger af verdens skoves tilstand, og vi er bevidst om, at uden skove ville der ikke være noget DLH.

Vi vil drive vores virksomhed ansvarligt og i overensstemmelse med vores politik for miljømæssig og social ansvarlighed. Vi har derfor fastlagt politikker for området, som opdateres med jævne mellemrum.

Miljøpolitikken er vores redskab til at håndterede miljømæssige aspekter af DLH’s aktiviteter.

Miljøerklæring
I DLH vil vi praktisere ansvarlig miljøledelse. Vi vil købe fra ansvarlige leverandører. Samtidig vil vi anbefale og promovere træ som et miljøvenligt materiale. Vi vil løbende overvåge vores miljøaktiviteter.

Vores leverandører
Vi vil implementere og fastholde ansvarlige indkøbsprocedurer, som er i overensstemmelse med vores miljøpolitik. I områder, hvor der er risiko for, at miljøpolitikken kan blive overtrådt, vil vi gennemføre leverandørevaluering med vores Due Diligence System.

Vores produkter
Træ er et meget miljøvenligt materiale, især når der sammenlignes med alternative materialer som beton, stål og aluminium. Livscyklusanalyser indikerer, at anvendelsen af træ i byggeri og til konstruktion forbruger mindre energi og frigiver færre drivhusgasser til atmosfæren. DLH vil skabe bevidsthed om træets unikke miljøkvaliteter og promovere brugen af træ som materiale.

Det er vores holdning, at certificering er den bedste måde at garantere bæredygtige træprodukter. Tilsvarende er uafhængig verifikation af lovlighed den bedste måde at sikre sig træets lovlighed, hvilket er første trin mod bæredygtigt skovbrug.

Vores kunder
Vi vil holde en tæt dialog med vores kunder, og gennem træning og inspiration vil vi medvirke til at forøge efterspørgslen på ansvarligt producerede træprodukter.

Interessenter
Vi vil opretholde en god og konstruktiv dialog med interessenter, herunder Ngo’er og myndigheder, som er engageret i miljøforhold. En aktiv dialog skal sikre, at vi kender vores interessenters forventninger til vores miljøpolitik. Informationer om miljømæssige svigt hos vores leverandører vil blive behandlet seriøst, og de nødvendige handlinger vil blive iværksat. DLH vil dele vores erfaringer inden for certificering og verifikation af legalitet med vores interessenter.

DLH og klima
Bæredygtigt produceret træ er klimavenligt, fordi træ har unikke egenskaber, der både medvirker til at reducere frigørelsen af CO2 samt aktivt optager CO2 fra atmosfæren og lagrer det i træet. Produktion og brug af træ spiller derfor en vigtig rolle i at formindske klimaforandringer. Som en del af træbranchen er vi i DLH opmærksomme på den rolle vi kan spille i kampen mod klimaforandringer. Vores Due Diligence System og vores mål med at øge vores salg af verificeret og certificeret træ og trævarer er alle redskaber, som vi ønsker at benytte til at yde vores bidrag.

DLH, marts 2018