Language

Local subsites


Content

Content

Corporate Social Responsibility

Dette afsnit omfatter den lovpligtige erklæring om virksomhedernes sociale ansvar i henhold til § 99a i årsregnskabsloven.

Afsnittet beskriver DLH’s fokusområder for Corporate Social Responsibility (CSR) og giver en oversigt over nøgleprogrammerne i 2017.

Strategi og engagement

I DLH handler Corporate Social Responsibility (CSR) om at være ansvarlige, når vi laver forretning. Det handler om at beskytte og bevare de skove og den natur, vi er afhængige af. Det handler om at sikre vores ansattes rettigheder og helbred og om at være et ansvarligt medlem af de samfund, vi opererer i. Sidst, men ikke mindst, handler det om at promovere bæredygtig skovdrift og ansvarlige træprodukter over for vores kunder, leverandører og andre interessenter.

DLH’s due diligence system er kernen i risikovurderingen, der bruges til at indsamle og evaluere oplysninger om virksomhedens leverandører og gør det muligt for DLH at sikre overholdelse af internationale love og bekendtgørelser herunder EUTR.

Systemet fungerer også som grundlag for gennemførelsen af DLH’s miljø-, sociale og menneskerettighedspolitikker med hensyn til vores leverandører. Due diligence systemet er over de sidste år skaleret, så det passer til den nuværende virksomhed.

Politikker

DLH’s CSR-strategi hviler på tre søjler: Miljøpolitik, Social- og Menneskerettighedspolitikken og Politik for virksomhedsetik. DLH har ikke udarbejdet en klimapolitik.
De generelle mål og fokusområder inden for social og miljømæssigt ansvar er beskrevet i disse politikker. DLH er forpligtet til at drive virksomhed ansvarligt og i overensstemmelse med DLH’s "Værdihus" (virksomhedens værdier). Ansvaret danner taget af DLH’s "Værdihus", hvilket betyder, at vi ønsker at handle ansvarligt i alle aspekter af vores forretning. Vores CSR-politikker giver vejledning om, hvordan vi oversætter vores værdier til handling og fungerer som et ansvarligt firma.

Udvikling 2017

På DLH’s generalforsamling i april 2017 blev den hidtidige strategi om afhændelse af alle aktiviteter, ændret til et driftsformål for de resterende danske aktiviteter.

Intellektuel kapital

DLH’s medarbejdere spiller en vigtig rolle i de strategiske ændringer, der er gennemført i de senere år. DLH tilstræber løbende at opretholde et positivt arbejdsmiljø for at tilskynde medarbejderne til at nå de strategiske mål.

2017 resultater og fremtiden

I 2017 blev CSR-ansvaret forvaltet af den danske organisation.

I 2017 er due diligence systemet blevet anvendt til risiko screening og til at evaluere virksomhedens leverandører. Systemet tjener som beslutningsgrundlag for til-og fravalg af leverandører. I 2017 har leverandørevalueringen ikke givet anledning til væsentlige ændringer.

Fremadrettet vil due diligence systemet fortsat blive vedligeholdt og tilpasset så det er i overensstemmelse med gældende love og regler.

Yderligere oplysninger om DLH Gruppens CSR-politikker findes på www.dlh.com/csr.aspx  

DLH, marts 2018