Language

Local subsites


Content

Content

En dynamisk miljøpolitik

I 1991 lancerede DLH for første gang en miljøpolitik. Politikken er blevet revideret flere gange siden for at sikre, at vi fortsat lever op til vores målsætning om konstant forbedring, og at vi er på forkant med de globale miljømæssige tendenser.

Vores nuværende miljøpolitik afspejler, hvor vi står i dag som miljømæssig ansvarlig virksomhed. Vi fortsætter udviklingen af vores miljøpolitik i tæt samarbejde med alle DLH’s forretningsenheder for at sætte detaljerede og specifikke mål for de enkelte forretningsenheder.

Download vores miljøpolitik: