Language

Local subsites


Content

Content

DLH’s politik for sociale- og menneskerettigheder

DLH følger principperne fra FN’s Global Compact. De ti principper i FN’s Global Compact omhandler menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og antikorruption og udgør den overordnede ramme for DLH’s arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR). Da DLH følger FN’s Global Compact, er de ti principper fra Global Compact integreret i vores daglige forretningsadfærd.

Vores politik for sociale- og menneskerettigheder skitserer vores position inden for sociale- og menneskerettigheder og er en del af DLH’s overordnede CSR‐politik, der består af:

• DLH’s miljøpolitik
• DLH’s politik for sociale og menneskerettigheder
• DLH’s virksomhedsetik

Baseret på FN’s Global Compact, FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og den Internationale Labour Organisations (ILO) kernekonventioner har vi udarbejdet følgende principper:

Vores ansatte

DLH stræber mod at sikre fair, gode og sikre arbejdsforhold for alle ansatte. Alle DLH-medarbejdere har frihed til at oprette og være medlem af fagforeninger eller andre foreninger efter eget valg og til at forhandle kollektivt. Arbejdstiden bør ikke regelmæssigt overskride otte timer om dagen og 48 timer om ugen. Medarbejdere bør aldrig modtage mindre end den lovfastsatte nationale minimumsløn eller industriens benchmarkstandarder i forhold til løn og personalegoder.

Vores sundheds- og sikkerhedsstandarder

DLH stræber mod at sikre høje standarder inden for sundhed og sikkerhed for alle medarbejdere.
Hvor det er relevant, vil DLH fremskaffe det nødvendige sikkerhedsudstyr og undervisning uden omkostninger for medarbejderne. Tilstrækkelige sundheds‐ og sikkerhedspolitikker og procedurer skal oprettes og overholdes.

Menneskerettigheder

DLH respekterer de sociale og menneskerettighederne fremsat i FN’s Verdenserklæring om
Menneskerettigheder og den Internationale Labour Organisations (ILO) kernekonventioner. DLH anerkender forskellighed som en styrke. Vi vil arbejde fremadrettet mod at sikre et arbejdsmiljø, der respekterer forskellige kulturer. DLH skal ikke deltage i eller drage fordel af børnearbejde, og DLH modsætter sig alle former for tvangsarbejde.

DLH arbejder internationalt og kan være i risikozonen for at gøre forretninger i lande med eksisterende eller nyopståede konflikter. Ved indkøb i områder med eksisterende eller nyopståede konflikter, skal vi være på vagt over for overtrædelser af menneskerettigheder og gennemføre risikovurderinger for at sikre, at vi ikke direkte eller indirekte drager fordel af, bidrager til, tilslutter os eller på nogen måde faciliteter sådanne krænkelser. Vi sigter mod at bidrage positivt til de samfund, vi opererer i.

DLH opretholder en dialog om sociale og menneskerettigheder med vores interessenter.
Gennem aktiv dialog sigter vi mod at være opmærksomme og informerede omkring aspekterne for sociale og menneskerettigheder. Enhver information omkring vores egne eller vores leverandørers overtrædelser bliver taget seriøst, og på baggrund af informationen vil vi komme med en passende reaktion.

Vores leverandører

Vi forventer af DLH’s leverandører, at de arbejder mod at sikre et fair, godt og sikkert arbejdsmiljø for deres medarbejdere, og at de respekterer basale menneskerettigheder i overensstemmelse med DLH’s politik for sociale og menneskerettigheder. Til at indsamle information og holde øje med vores leverandørers resultater inden for sociale og menneskerettigheder vil vi anvende DLH’s due diligence system.

DLH, marts 2018