Language

Local subsites


Content

Content

Forretningsetik i DLH

I overensstemmelse med DLH’s værdihus, ønsker DLH at være ansvarlige i alle aspekter af vores forretning. Med ’Forretningssetik i DLH’ sender DLH et klart signal om vores engagement i etisk og ansvarlig forretningsførelse. Med denne politik ønsker vi ligeledes at engagere os i den globale kamp for eliminering af korruption. Korruption er ikke blot ulovligt, men har også en ødelæggende effekt på udviklingen i lande verden over, da det svækker demokrati, skaber fattigdom, sociale og miljømæssige problemer samt ulige betingelser for virksomheder og forretning.

Korruption er et bredt begreb, der beskriver en lang række former for uregelmæssige betalinger og økonomisk kriminalitet. I sin essens kan begrebet defineres som handlinger udført med intentionen om at opnå uberettigede og uretmæssige fordele. Korruption er både finansielle fortjenester og ydelser samt ikke-finansielle tjenester og fordele.

I det følgende er beskrevet en række situationer, der er relevante for en virksomhed, som opererer globalt. Listen er ikke udtømmende.

Bestikkelse

Bestikkelse kan defineres som betalinger eller handlinger, som tilbydes, loves eller modtages med intention om at opnå fordele, som betaleren ikke i forvejen er berettiget til, eller at få en person til at gøre noget uærligt.

Ingen DLH-ansat må acceptere eller tilbyde bestikkelse i nogen form. DLH betragter det som bestikkelse, uanset om bestikkelse har form af penge, varer, gaver eller andre tjenester.

Faciliteringsbetaling

Faciliteringsbetaling kan defineres som en ‘ekstra’ betaling af mindre beløb for at få en hurtigere ekspedition af rutinemæssige serviceydelser. Den grundlæggende årsag til faciliteringsbetaling skal ofte findes i fattigdom, der resulterer i, at offentlige ansatte er afhængige af denne ’ekstra’ indkomst for at skabe en leveløn.

Faciliteringsbetaling afviger fra bestikkelse på mindst tre vigtige områder: Formålet er ikke at få modtageren til at handle i uoverensstemmelse med sine forpligtelser, at opnå fordele man ikke er berettiget til eller for at skabe en ufordelagtig situation for andre.

DLH fraråder brugen af faciliteringsbetaling, og vi ønsker at udrydde sådanne betalinger helt i forbindelse med vores forretningsaktiviteter. Vi anerkender dog, at faciliteringsbetalinger er et udbredt fænomen, og en total udryddelse vil kræve en fælles indsats fra virksomheder og regeringer.

I tilfælde, hvor det er umuligt for en DLH-ansat at undgå faciliteringsbetaling, skal sådanne betalinger rapporteres til DLH’s ledelse.

Hvidvask af penge

Hvidvaskning beskriver de processer, der har til formål at skjule eller omsætte penge, der er tjent via ulovlige og ofte kriminelle aktiviteter, ved at anvende pengene til at købe lovlige produkter eller indgå i lovlige forretningsaktiviteter.

Hvidvaskning af penge er ulovligt og DLH vil under ingen omstændigheder deltage i eller bidrage til hvidvaskning. Det er alle DLH-ansattes ansvar at rapportere mistanke om forsøg på hvidvaskning af penge i forbindelse med forretning med DLH.

Returkommission

Returkommission kan defineres som returnering af en procentdel eller andel af en kontrakt/betaling. Det er returkommission, når en sælger forsøger at få en indkøber til indgå i en aftale ved at tilbyde at returnere en procentdel eller andel af kontraktens beløb til indkøberens separate eller private konto.

Ingen DLH-ansat må give eller modtage noget, der kan betragtes som returkommission i forbindelse med en forretningstransaktion.

Gaver og gæstfrihed

Gaver og gæstfrihed inkluderer ting, serviceydelser eller rejser og underholdning som bliver givet fra en part til en anden. Gaver og gæstfrihed mellem forretningspartnere er helt normalt og acceptabelt, så længe størrelsen og værdien er på et rimeligt niveau og så længe giveren ikke forventer at få forretningsrelaterede tjenester/fordele retur.

Som et generelt princip bør alle DLH ansatte afholde sig fra at give og modtage dyre gaver og gæstfrihed.
Gaver og gæstfrihed må aldrig påvirke forretningsrelaterede beslutninger. I tilfælde af usikkerhed i forbindelse med at modtage eller give gaver eller gæstfrihed bør DLH-ansatte søge rådgivning hos DLH’s ledelse.

Interessekonflikt

DLH-ansatte kan komme i situationer, hvor deres egen eller en person de har tætte forbindelser til, personlige interesse er i konflikt med DLH’s interesse.
DLH-ansatte bør undgå situationer, hvori der kan opstå interessekonflikter, ved straks at fremlægge sagen og alle relevante oplysninger til DLH’s ledelse.

Bedrag og misbrug af position

Det er under ingen omstændigheder acceptabelt at misbruge sin position eller udføre uærlige handlinger, der kan resultere i tab for DLH. Det er ligeledes uacceptabelt at misbruge sin position til at øge indflydelse, der resulterer i uautoriserede fordele eller gevinster til fordel for sig selv eller en anden person.

Politiske donationer

DLH bidrager ikke økonomisk til politiske partier eller disses lokale, nationale eller internationale aktiviteter, medmindre det på forhånd er godkendt af DLH’s øverste ledelse.

Anvendelse af ’Virksomhedsetik i DLH’

Denne politik gælder for alle DLH-ansatte og bestyrelsesmedlemmer samt entreprenører og konsulenter, der arbejder på vegne af DLH. Der er udarbejdet en intern vejledning, der vejleder DLH-ansatte i forståelse og implementering af bestemmelserne i indeværende politik.

Rapportering

Det er alle DLH-ansattes ansvar at rapportere, hvis og når de oplever tilfælde af korrupte handlinger i forbindelse med forretningsaktiviteter, eller hvis de har mistanke om mulige brud på bestemmelserne i politikken. Dette skal rapporteres til DLH’s ledelse.

Enhver begrundet mistanke vil blive behandlet seriøst og undersøgt. DLH ønsker at beskytte ansattes anonymitet. Handlinger, der kan betragtes som hævn eller gengældelse rettet mod en DLH-ansat, der har rapporteret et muligt brud på DLH’s politik, vil ikke blive tolereret.

DLH, marts 2018