Language

Local subsites


Content

Content

Selskabsledelse

Bestyrelsen følger udviklingen inden for corporate governance, og det er selskabets intention at følge alle anbefalinger, hvor det findes hensigtsmæssigt og relevant. Opdateringer i løbet af året vil fremgå af selskabets hjemmeside. En række interne politikker og procedurer er udviklet og vedligeholdes løbende med henblik på at sikre en aktiv, sikker og lønsom styring af koncernen.

Komitéen for god selskabsledelse offentliggjorde i august 2011 ajourførte 'Anbefalinger for god selskabsledelse', baseret på ’følg eller forklar’-princippet. Det er bestyrelsens opfattelse, at 'Anbefalingerne for god selskabsledelse' i al væsentlighed følges af DLH-Gruppens ledelse.

Arbejdet med corporate governance-anbefalingerne i DLH er en løbende proces. Her kan du læse de senest opdaterede corporate governance-anbefalinger:

Download ”Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens §
107 b”, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1."