Language

Local subsites


Content

Content

Politik for mangfoldighed i relation til køn i DLH

Mangfoldighed blandt medarbejdere og ledelse skaber værdi for selskabet. Derfor ønsker vi bl.a. at få flere kvinder ind i ledelsen. Nye medarbejdere til ledende stillinger såvel internt som eksternt rekruttereres på baggrund af en analyse af den pågældende stilling og ved jobannoncering på en sådan måde at det sikres, at kandidater ikke diskrimineres på grund af deres køn eller andre forhold og understøtter således vores ønske om mangfoldighed.