Language

Local subsites


Content

Content

Mangfoldighed i bestyrelsen

Bestyrelsen anerkender vigtigheden af mangfoldighed i selskabets ledelse og lægger vægt på, at der er lige muligheder for alle, herunder for begge køn. Bestyrelsen evaluerer løbende selskabets kompetencebehov i forhold til aktuel bestyrelsessammensætning. Når det er aktuelt med fornyelse af bestyrelsen enten ved et bestyrelsesmedlems udtræden eller ved behov for nye kompetencer, vil bestyrelsen ved indstilling af bestyrelsesmedlemmer først og fremmest lægge vægt på kvalifikationer i forhold til den samlede bestyrelses kompetencefordeling. Såfremt to kandidater er lige kvalificerede i så henseende, vil bestyrelsen indstille den kandidat, der bedst understøtter ønsket om mangfoldighed. selskabet har som mål, at mindst 20% af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer udgøres af det til enhver tid underrepræsenterede køn. Aktuelt består bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer af 5 mænd, hvoraf 3 medlemmer er valgt på seneste ordinære generalforsamling. Der var ingen opstillede kvindelige kandidater. Bestyrelsen forventer målet opfyldt inden udgangen af 2022. Selskabet har i 2018 haft under 50 medarbejdere. Derfor er der ikke udarbejdet redegørelse for kønsfordeling i øvrig ledelse.