Language

Local subsites


Content

Content

Referat ekstraordinær Generalforsamling

Selskabsmeddelelse
Nr. 09 / 2018
København 4. juni 2018

Referat vedrørende ekstraordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S.

Dalhoff Larsen og Horneman A/S har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2018 med følgende dagsorden:
1. Velkommen
2. Gennemgang af selskabets nye strategi 2018-2021
3. Forslag om ændring af selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets ledelse
4. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants
5. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital
6. Forslag om yderligere ændringer af selskabets vedtægter
6.1 Forslag om ændring af selskabets binavne
6.2 Forslag om ændring af vedtægternes punkt 4.8
7. Forslag om bemyndigelse til dirigenten
8. Eventuelt

Selskabets aktiekapital udgør i henhold til vedtægterne DKK 26.783.248,50. I henhold til vedtægternes punkt 10.2, giver hvert aktiebeløb på kr. 0,50 én stemme.
DKK 11.281.793,50 aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 42,12 % af den samlede aktiekapital og svarende til 22.563.587 stemmer, svarende til 42,12% af det samlede antal stemmer. Af de repræsenterede aktionærer var 41,90 % fremmødt, 0,20 % repræsenteret ved fuldmagt til bestyrelsen, og 0,02 % havde indsendt brevstemmer.
Ad. 1
Bestyrelsesformand Michael Hove bød velkommen og meddelte at bestyrelsen i henhold til vedtægternes punkt 9.1 havde valgt advokat Søren Elmann Ingerslev som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtigt i enhver henseende.

Ad. 2
Selskabets strategi blev gennemgået, og alle aktionærerne havde mulighed for at spørge ind til selskabets kommende strategi. En kopi af strategisliden blev forud for generalforsamlingen udsendt til markedet.

Ad. 3
På generalforsamlingen blev det besluttet at godkende forslaget om ændring af selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets ledelse. 21.890.714 af de repræsenterede stemmer stemte for forslaget, 10.000 af de repræsenterede stemmer stemte imod forslaget og 662.873 af de repræsenterede stemmer undlod at stemme.

Ad. 4
På generalforsamlingen blev det besluttet at godkende forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants. 21.890.714 af de repræsenterede stemmer stemte for forslaget, 10.000 af de repræsenterede stemmer stemte imod forslaget og 662.873 af de repræsenterede stemmer undlod at stemme.

Ad. 5
På generalforsamlingen blev det besluttet at godkende forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital. 21.899.034 af de repræsenterede stemmer stemte for forslaget, 1.680 af de repræsenterede stemmer stemte imod forslaget og 662.873 af de repræsenterede stemmer undlod at stemme.

Ad. 6.1
På generalforsamlingen blev det besluttet at godkende forslaget om ændring af selskabets binavne. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 6.2
På generalforsamlingen blev det besluttet at godkende forslaget om ændring af vedtægternes punkt 4.8. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 7
På generalforsamlingen blev det besluttet at bemyndige dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen for at registrere de vedtagne ændringer. 22.553.587 af de repræsenterede stemmer stemte for forslaget. 10.000 af de repræsenterede stemmer undlod at stemme.

Ad. 8
Der var intet under eventuelt.

Herlev, den 4. juni 2018

Søren Elmann Ingerslev
Dirigent

Kontakt

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til Bestyrelsesformand Michael Hove på telefon nr. 28126609.

Download PDF.