Language

Local subsites


Content

Content

Spørgsmål

Aktionærerne kan forud for den ekstraordinære generalforsamling skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af fremsatte forslag, om selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på den ekstraordinære generalforsamling. Tilsvarende gælder om selskabets forhold til andre selskaber i DLH-koncernen. En aktionær, der ønsker at benytte sig af sin spørgeret, kan sende spørgsmålet pr. brev til Dalhoff Larsen & Horneman A/S, Transformervej 29, 2860 Søborg. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside: www.dlh.com. Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling. Aktionærerne kan endvidere på den ekstraordinære generalforsamling mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold.