Language

Local subsites


Content

Content

Udbyttepolitik

Bestyrelsen er bemyndiget til, for en ubegrænset periode, at træffe en eller flere beslutninger om at udlodde ekstraordinært udbytte til aktionærerne i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Det er bestyrelsens hensigt at returnere mest mulig fri likviditet til selskabets aktionærer enten i form af ordinært udbytte, ekstraordinært udbytte eller aktietilbagekøb.

Hvor meget likviditet, der fremadrettet kan returneres til aktionærerne, besluttes af bestyrelsen under hensyntagen til at fastholde en solid kapitalstruktur, selskabets indtjeningsevne og selskabets udviklingsplaner. Bestyrelsen vil kvartalsvis vurdere selskabets kapitalstruktur.