Language

Local subsites


Content

Content

Finansielle målsætninger for 2018

8. november 2018

I delårsrapporten 1. halvår 2018 den 14. august 2018 opjusterede selskabet forventningerne for 2018 til en omsætning i niveau DKK 320-325 mio. og et EBIT på DKK 6,5 – 7,0 mio.

Med baggrund i det meget tilfredsstillende resultat for årets første 9 måneder samt en vurdering af de ekstraordinære omkostninger til flytning i Q4-2018 hæves selskabets omsætningsforventning for 2018 til en omsætning i niveauet DKK 330 – 335 mio., og selskabets EBIT-forventning opjusteres til et resultat på DKK 9 - 9,5 mio. ​

DLH har et betydeligt skatteaktiv, som ikke er indregnet og den effektive skattesats i de kommende år forventes at være i niveau 0%.  

14. august 2018

Ved periodemeddelelsen for 1. kvt. 2018 den 8. maj 2018 præciserede selskabet forventningerne for 2018 til en omsætning på niveau med 2017 omsætningen og et EBIT resultat i den høje ende af det tidligere udmeldte interval på DKK 3-5 mio.
På baggrund af selskabets flotte resultat det første halvår, samt en stillingtagen til et forventet højere omkostningsniveau i 2. halvår 2018 så opjusteres selskabets resultatforventning til en omsætning i niveauet DKK 320-325 mio. og et EBIT på DKK 6,5 – 7,0 mio. DLH guider ikke på resultat for ophørende aktiviteter.

4. juni 2018

På den ekstraordinære generalforsamling dags dato præsenterede DLH´s ledelse strategi 2018-2021 "En ny begyndelse".

Den finansielle målsætning som angivet i strategien for 2018-2021 påvirker ikke den allerede udmeldte forventning til omsætning og EBIT for 2018.

8. maj 2018

DLH’s ledelse præciserer forventningerne for 2018 med en omsætning på niveau med 2017 omsætningen og et EBIT resultat i den høje ende af det tidligere udmeldte interval på DKK 3-5 mio.

15. marts 2018

Selskabet forventer en omsætning på niveau med 2017 samt et resultat af primær drift (EBIT) i niveauet DKK 3-5 mio.
Der vil i 2018 fortsat være fokus på at styrke organisation og markedsposition i Danmark herunder modernisering af virksomhedens IT-infrastruktur samt flytning af lager.