Language

Local subsites


Content

Content

Årsregnskabsmeddelelse 2007

  • 13-03-2008

Rekord i før skat-resultat i 2007, stor engangsindtægt i 2008.

DLH realiserede i 2007 en nettoomsætning (ekskl. den nu frasolgte Byggematerialedivision) på DKK 5.720 mio., svarende til en vækst på 4% i forhold til 2006. Resultat før skat af de fortsættende aktiviteter blev DKK 159 mio., svarende til en fremgang på DKK 15 mio. i forhold til forrige år. Fremgangen er båret af tilkøbte virksomheder, der navnligt har styrket den skandinaviske forretning betydeligt. Koncernen venter i 2008 en omsætning på omkring DKK 5,7 mia. og et resultat efter skat på ca. DKK 690 mio.

Dalhoff Larsen & Horneman A/S’ bestyrelse har i dag behandlet koncernens årsrapport for 2007, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Af årsrapporten fremgår blandt andet:

Forretningsudvikling

  • Den gradvise opbremsning i den internationale økonomi satte sit præg på efterspørgslen efter træ og træprodukter i den sidste del af 2007, om end med betydelige regionale forskelle. Afmatningen har gradvist elimineret den varemangel, der prægede en del markeder ved årets begyndelse.
  • DLH overtog i 2007 pladedistributionsvirksomhederne Olle Zettergren AB, Stockholm og OK Træ ApS, Silkeborg, samt Erling Hustvedt AS, Oslo som sælger hårdttræ og plader i Norge. Koncernen indgik også købsaftale om Palma Byggrossisten AB, Sundsvall, pladedistributør i Nordsverige. De opkøbte virksomheder komplementerer hinanden og sikrer væsentlige indkøbs- og distributionsynergier, hvilket har styrket koncernens skandinaviske markedsposition ganske betydeligt.
  • DLH indgik i december 2007 betinget aftale om salg af Byggemate­rialedivisionen til franske Saint-Gobain. Efter sal­get, der blev effektueret ultimo februar 2008, vil DLH nu koncentrere sig om at videreudvikle den globale trægrossistvirksomhed, en af verdens største. Den regnskabsmæssige avance efter skat andrager ca. DKK 580 mio., der vil blive indregnet i 2008.