Language

Local subsites


Content

Content

EU vil bekæmpe import af ulovligt træ – DLH hilser det nye initiativ velkomment

  • 03-11-2008

EU er den 17. oktober fremkommet med et lovforslag til bekæmpelse af ulovligt træ, som indføres i EU. Forslaget indebærer, at importører og sælgere af træ i EU skal sikre sig nødvendig garanti for, at træet overholder lovgivningen i oprindelseslandet. Derfor skal virksomheder, som forhandler træ, etablere kontrolsystemer, som sikrer 'rettidig omhu' mht. kontrol af lovligheden og oprindelsen af det forhandlede træ. Lovforslaget skal nu behandles af EU Parlamentet.

Der har været blandede reaktioner fra virksomheder og miljøorganisationer, men under alle omstændigheder hilser vi i DLH EU’s initiativ velkomment. Det er nødvendigt at skærpe kursen over for import af ulovligt fældet træ, som fratager producentlandene store indtægter, og som skaber ulige betingelser på salgsmarkederne og hæmmer salget af miljøcertificeret træ som f.eks. FSC.

Kontakt: Miljøafdelingen / 43 50 01 00