Language

Local subsites


Content

Content

Konstruktionskrydsfiner

Krydsfiner anvendes i stort omfang i byggeriet, ikke mindst i fabriksfremstillede trækonstruktioner.

Husky

Tilsvarende er der et betydeligt forbrug til andre formål, f.eks inventar, emballage, støbekrydsfiner, karosserier m.v.

Mange træarter er velegnede til krydsfiner. Der anvendes hovedsageligt nåletræsarter, f.eks. Douglas fir, gran, fyr og lærk.