Language

Local subsites


Content

Content

Aarhusvej i Randers

  Medite Tricoya

  I Randers er der opstillet en rund pavillon op et ubrugt areal klods op ad Aarhusvej. Der skal teste de vertikale fladers muligheder for groning af mos. Pavillonen består af ca. 50 paneler, der hver er opbygget som en sandwichkonstruktion, med vækstmedie, biomasse og vandopsamling. Når det regner lagres vandet i de lodrette paneler, der løbende afgiver fugt til en række mosbakterier, der ligger i membranen. pavillonen er først og fremmest en teststation - et forsøg på at få mos til at gro på vertikale flader.

  Selve opbygningen var som udgangspunkt en cylinderformet konstruktion med en varierende højde på ca. 3 – 3.5 meter og en samlet diameter på ca. 8 meter. Med klimaforandringen er der desværre også kommet flere kraftige storme, der forårsagede ødelæggelse af den første pavillon. Dette samt menneskelig trang til hærværk førte til at pavillonen måtte gøres lavere og mere solid og mere vejrbestandig, således at de konstruktionen blev forkortet.

  Medite tricoya

  Selve konstruktionen består af stålrør og beslag, mens alle plader er opbygget af FSC-certificeret MDF af MEDITE TRICOYA EXTREME, med en forventet vedligeholdelsesfri levetid på mere end 50 år!

  Hver gruppe af paneler tester forskellige typer af vækstmedie, indeholdende bl.a. kokosmasse og genbrugsfilt. Pavillonen er først og fremmest en teststation - afprøve forskellige mossers evne til at gro på vertikale flader, hvilket har været forsøgt af mange, men endnu ikke er lykkes. Visionen er at den over tid, bliver mere og mere grøn og hermed optager flere og flere af de skadelige og ultrafine partikler fra de omkringliggende veje. Mosserne har forskellige egenskaber og vil over tid, hvis alt går vel, finde en naturlig balance i forhold til hvor de forskellige typer kan gro – nogle kræver mere skygge, andre kræve n konstant fugtpåvirkning osv.

  Frem for de traditionelle grønne vægge, der ofte kræver en massiv pleje, er målet af afprøve muligheden for at ”male” men grøn biomasse direkte på strukturen – for herefter at lade den stå urørt i gennem en længere periode. Lykkedes projektet, vil det skabe grobund for en hel unik og ny tilgang til at bruge byens overskudsrum, ubrugte husgavle, facader, større infrastrukturelle konstruktioner.