Language

Local subsites


Content

Content

Godsbanen i Aarhus

    Medite Tricoya GIF

    Ved det store overskudsrum eller ”surplus space” bag Godsbanen i Aarhus ved det ReUseCenter er der stillet godt 20 mindre bokse på ca. 60x60x100 cm op i et ultra bæredygtigt, FSC-certificeret, MEDITE TRICOYA EXTREME plader med en forventet levetid på over 50 år. Træet kommer fra bæredygtige skovdyrkning og kræver ingen træbehandling undervejs. I hver af boksene dyrkes en række forskellige stenurter og mosser, som har den særlige egenskab at de optager deres næring fra luften. Projektet tester de horisontale fladers muligheder og skal undersøge graden af vedligehold over tid. Samtidig tester vi planternes evne til at optage ultrafine partikler fra luften.

    Kuberne kan stables og de nederste kuber har små siddeflader, hvor man kan tage et hvil i solen og nyde at de grønne flader. Allerede nu summer der af liv fra bier og andre insekter. Siddefladerne har samtidigt en række infotekster nedfræset, så man kan læse om visionerne, baggrunden og målet med opstillingen. Planterne gror så livligt, at de er vokset ud af de fræsede huller.