Language

Local subsites


Content

Content

Renovering af privat bolig

Gulvvarme i idyllisk landejendom fra 1864

Download PDF

Et renoveringsprojekt på en landejendom fra 1864 gav i 2007 mulighed for at etablere 150 m2 DLH Thermogulv i underetage og overtage. Det er både lagt som flydende gulv på beton i underetagen og monteret på strøer i overetagen. Med gulvvarme i det meste af huset, er komforten blevet øget væsentligt, foruden at huset også er blevet lettere at indrette.

Da Trine Black Pedersen og Jonas Vestfalen i 2007 købte den idylliske landejendom lidt uden for Skanderborg, var de ikke i tvivl om, at ejendommen skulle renoveres. Blandt andet skulle det gamle varmeanlæg udskiftes med et moderne træpillefyr foruden udskiftning af husets gamle radiatorer til fordel for det moderne DLH Thermogulv.


”Fordelen ved DLH Thermogulv var, at vi undgik det omstændelige udgravnings- og støbearbejde, der normalt følger med installation af gulvvarme. Med kun cirka én dags arbejde havde vi gulvvarme i hele underetagens køkken/alrum, da DLH Thermogulvet kunne lægges som svømmende gulv direkte oven på det eksisterende betongulv,” fortæller Jonas Vestfalen.

Med hjælp fra et par kammerater og den udførlige læggevejledning fra DLH i hånden, fik Jonas Vestfalen lagt både spånplader, varmefordelingsplader og pexslanger i to kredse på rekordtid.

Hurtig varmestyring
En varmeshunt med en moderne cirkulationspumpe blev monteret i et hjørne i køkkenet under køkkenbordet. Denne blev naturligvis tilsluttet af en autoriseret VVS-mand, som også tilsluttede varmeslangerne til husets centralvarmeanlæg.

Infrarøde sensorer på væggene styrer temperaturen og sørger for, at der altid er behageligt at være i rummet hvor loftshøjden kun er 208 cm.

”Den lave loftshøjde gør, at rummet hurtigt bliver meget varmt, når vi har gæster. Men vi kan på kort tid sænke temperaturen, da varmestyringen med DLH Thermogulv er meget hurtigere, end hvis vi havde støbt gulvvarme, hvor betonen holder på varmen i både halve og hele døgn. Derfor er husets komfort blevet væsentlig bedre med DLH Thermogulv,” påpeger Jonas Vestfalen, som derfor heller ikke var i tvivl om, at husets overetage skulle etableres med DLH Thermogulv, når renoveringsprojektet nåede dertil.

Fuld udnyttelse
I overetagen blev spånpladerne monteret direkte på strøer som forskalling, og de to tømrere monterede de 110 m2 spånplader på omtrent én dags arbejde.

”Herefter brugte jeg det meste af en søndag på at fræse vendespor og lægge varmefordelingsplader. En kammerat hjalp med at lægge de fire kredse med varmeslanger. Det tog knap 4-5 timer foruden den times tid, det tog at bore 8 huller med et 380x26 mm bor gennem etageadskillelsen ned til bryggerset, så varmeslangerne kunne tilsluttes varmeshunten i bryggerset,” fortæller Jonas Vestfalen og påpeger, at etablering af DLH Thermogulv på husets 1. sal med skråvægge gav mulighed for fuld udnyttelse af hele etagens beboelsesareal.

God investering
”Vi er meget glade og tilfredse med slutresultatet. Renoveringen af husets overetage betød også nyisolering med 300 mm rockwool der, kombineret med DLH Thermogulv, har højnet den daglige komfort væsentligt. Oplevelsen er bestemt heller ikke blevet ringere af, at vi har kunnet indrette overetagen helt uden at tage hensyn til de gammeldags pladsrøvende radiatorer, som man tidligere har været nødt til at leve med i et gammelt hus fra 1864,” påpeger Jonas Vestfalen.

Som en sidegevinst har nyisoleringen af huset også reduceret det årlige forbrug af træpiller med op mod 2 ton.
”I kroner og øren svarer det årligt til en besparelse på 4000 kr. En meget synlig sidegevinst, der trods alt ikke kan sammenlignes med den store fornøjelse hele familien har fået af den øgede komfort i dagligdagen, som DLH Thermogulv har medført i hele huset,” slutter Jonas Vestfalen.

Renovering af privat bolig:

Fakta:
I alt ca. 150 m2 DLH Thermogulv i landejendom fra 1864 med kampestensvægge og stråtag. Tilsluttet ejendommens centralvarmeanlæg med moderne træpillefyr fra 2007.

Projekt: Ejendommen er første gang renoveret i 1996 med blandt andet ny spærkonstruktion og stråtag. Yderligere moderniseret og renoveret i 2007-2009 både indvendig og udvendig for cirka 700.000 kr.

Udførelse i underetage: Blandt andet nyt køkken, centralvarmeanlæg med træpillefyr og ca. 50 m2 DLH Thermogulv i køkken/alrum og børneværelse. Lagt som svømmende gulv på beton med 14x185 mm fyrreplank som overgulv.

Udførelse i overetage: Alt indvendigt fra spærkonstruktionen udskiftet. Det vil sige gulvkonstruktion, vægge, lofter, gavle, vinduer og elinstallationer. Overetagen reetableret med 100 m2 DLH Thermogulv i hele overetagen, monteret som forskalling direkte på strøer med 14x185 mm fyrreplank som overgulv.