Language

Local subsites


Content

Content

Kubikindhold af rundt træ

Kubikindholdet af rundt træ udregnes i hovedtrækkene efter tre forskellige principper:

1) I kubikmeter på grundlag af omkredsen.
2) I kubikmeter på grundlag af diameteren.
3) I kubikfod hoppus på grundlag af omkredsen.

1) Mest anvendt er udregning på grundlag af omkredsen efter følgende formel: 
 
Eksempel: omkreds: 152 cm
længde: 245 cm

2) Desuden anvendes i et vist omfang opmåling pågrundlag af diameteren efter formlen: 
 
Eksempel: omkreds: 48 cm
længde: 245 cm 
 
3) Hoppus-metoden anvendes overvejende for varer, der kommer fra britiske eller tidligere britiske områder, f.eks. Indien, Burma og Ghana. Opmålingen foregår således, at omkredsen opmåles i tommer og længden i fod. Herefter udregnes kubikindholdet efter formlen:

Eksempel: omkreds: 60”
længde: 8´ 
 

Som det fremgår af eksemplerne har hoppus-metoden ikke nogen geometrisk udregning med anvendelse af pi, men er udviklet så langt tilbage som i 1700-tallet af englænderen Edward Hoppus, der i sin stræben efter et »enkelt« system til vurdering af rundt træ, og det mulige udbytte i opskårne varer, fandt frem til ovennævnte formel, der, som det vil ses, ikke giver det geometriske indhold af en rund kævle, men derimod snarere viser det forventede udbytte i opskåret træ. Forholdet mellem den geometriske opmåling og hoppusmetoden er som 

144
113

og en kubikmeter rundt træ indeholder således enten 35,317 kubikfod eller 27,72 kubikfod hoppus. Divisoren 144 anvendes, idet resultatet ønskes i kubikfod hoppus, og da fjerdedelen af omkredsen i tommer er opløftet til anden potens, må der altså divideres med 12x12 = 144.

Som et kuriosum kan nævnes, at hoppus-metoden også er blevet udviklet med meter-systemet som grundlag (francon-metoden) efter formlen:

Eksempel: omkreds: 152 cm
længde: 245 cm 
 

Det ses at forholdet også her mellem m3 og m3 francon er 144:113. Francon-metoden er dog yderst sjældent anvendt.

Ligeledes bør i denne forbindelse nævnes Doyle-systemet, som næsten udelukkende anvendes i Nordamerika. Dette udregningssystem baseres på samme grundlag som hoppus-metoden, dog med den undtagelse, at den konstaterede omkreds reduceres med 4” på alle blokke, uanset disses dimensioner og formlen bliver herefter:


Eksempel: omkreds: 60”
længde: 8´


Da resultatet ønskes i kvadratfod 1", multipliceres med 12.
Bemærk: I alle regneksemplerne er valgt en blok af nogenlunde samme størrelse, og de mindre differencer i udregningen skyldes kun bortskæring af decimaler.

Dette gælder dog ikke ved udregning efter Doyle-metoden, idet reduktionen med 4” får større eller mindre procentvis afhængighed af blokkens størrelse.

På de følgende sider findes udregningstabeller for runde blokke ved anvendelse af opmåling i centimeter, dels ved omkredsmåling og dels ved diametermåling.